Convivium 2014 | klášter Želiv 16. - 24. 8. 2014

Mezinárodní letní škola duchovní hudby v Želivském klášteře (viz www.convivium.cz)

Zveme Vás k aktivní účasti na Conviviu, přihláška zde.

Po třech letech se Convivium vrací do želivského kláštera. Convivium 2014 je velký hudební kurs zaměřený na zkušené amatérské a poloprofesionální zpěváky, na sbormistry a varhaníky. Účastníci Convivia budou pracovat ve společné části a v dělených specializovaných třídách. Convivium se orientuje na vokální duchovní hudbu, protože v této oblasti je v Čechách stále nedostatek vzdělání. Convivium usiluje o aktivní rozšíření repertoáru zpěváků a dirigentů, čemuž napomáhá i autentické prostředí želivského kláštera korunované odkazem architekta Santiniho. Convivium letos přináší i několik novodobých premiér, mezi jinými i českých autorů 18. století.

Díky účasti předních zahraničních sólových vokálních pedagogů se na Conviviu tradičně znatelně rozšiřují řady zkušenějších zpěváků, což umožňuje realizaci umělecky náročnějších projektů, na které se v běžné neprofesionální sborové sféře často nedosáhne.

Na Conviviu 2014 bude letos 7 sborových a 4 individuální semináře. Účastníci budou mít mimo jiné vzácnou příležitost seznámit se s duchovní hudbu Pobaltí v 17. století a dojde i na novodobou premiéru moteta Crato Bütnera z Dübenovy sbírky v Uppsale. Seminář povede lotyšský sbormistr Raitis Grigalis, absolvent švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis. Seminář zaměřený na novodobé premiéry z díla Františka Ignáce Tůmy (od kterého mnozí známe Stabat Mater g moll, málokdo však cokoliv jiného) povede Jan Hádek. Českým autorům 19. a 20. století (Foerster, Martinů) se bude věnovat Vojtěch Jouza, pro nějž to bude na letních hudebních dílnách podobně jako pro Jana Hádka lektorská premiéra. Convivium se tradičně věnuje duchovní hudbě východních křesťanů (letos pod vedením Grzegorze Cebulského – pravoslavného kněze a profesionálního hudebníka v jedné osobě). Novinkou letošního Convivia je také seminář středověké polyfonie pod vedením Jána Janovčíka z Nizozemského Tillburgu (kde vyučuje na konzervatoři gregoriánský chorál a hudební teorii staré hudby). Další novinkou je velmi prakticky orientovaný ale zároveň hluboce muzikologicky podložený seminář o české duchovní písni 17. pod vedením zpěváka, muzikologa a sbormistra Ondřeje Šmída. Zdánlivě se nabízí otázka, co může být zajímavého na „Michnových písničkách“. Ale právě na jednoduché české písni si lze nejlépe uvědomit přednes, deklamaci i techniku zpěvu – aniž bychom byli rušeni výslovností cizího jazyka. To vede ke snazšímu pochopení těžšího repertoáru. Pochopení souvislostí nemá vztah jen k hudbě 17. stol., ale najde využití i v moderních žánrech, osvětluje současnou nauku a formuje naše hudební cítění... Páteří všech letních škol duchovní hudby je gregoriánský chorál a nejinak je tomu i na Conviviu. Seminář povede Jiří Hodina, absolvent Conservatoire de Paris a zakládající člen Schola Gregoriana Pragensis a též jeden ze zakladatelů Convivia jako takvého.

Každý účastník si volí na celý týden kombinaci dvou sborových seminářů a může se paralelně zapsat i na individuální výuku. Semináře sólového zpěvu letos opět povede Nicki Kennedy z Velké Británie. Nicki se letos na Convivium vrací po páté a její výuka je již mezi mladou generací zpěváků v Čechách legendární. Letos se poprvé představí na Conviviu také profesorka sólového zpěvu na konzervatoři ve francouzském d’Arcueil, Barbara Kusa. Sólovým zpěvákům se bude věnovat i Ratis Grigalis, který sám studoval u Andrease Scholla. Varhanní třídy na Conviviu byly po řadu let zaměřeny na liturgickou improvizaci a repertoár. Na četné prosby byl letos místo nich zařazen praktický seminář generálbasu. Je určen pro všechny hráče na harmonické nástroje na kůrech i jinde, kteří čas od času přijdou do styku s edicemi not, kde není vypracovaný instrumentální doprovod, ale v zápisu je číslovaná basová linka. Seminář povede cembalistka Alena Hönigová, která rovněž absolvovala na Schole cantorum ve švýcarské Basileji.

Těm sborovým zpěvákům, kteří se dosud neosmělili k soustavným hodinám sólového zpěvu budou v hlasovém poradenství pomáhat Magdalena Pospíšilová a Daniela Slawińska.

Convivium se jako jediná letní sborová dílna v Čechách pravidelně věnuje i sbormistrům. Učilo zde již několik vysokoškolských učitelů sbormistrovství nebo jiných sbormistrů a dirigentů s bohatou praxí. Letos se budou sbormistrům věnovat Vojtěch Jouza a Jan Hádek. Formou práce v malých skupinách (jeden diriguje pod vedením lektora, ostatní zpívají) a formou individuálních konzultací budou osvětlovány základní i pokročilejší aspekty dirigování sboru, přiměřeně aktuální zkušenosti jednotlivých účastníků.

Celkově lze shrnout, že Convivium nabízí mezi našimi letními prázdninovými hudebními školami jeden z nejvyšších uměleckých standardů, vracejí se na ně opakovaně pokročilí zpěváci i sbormistři, ale stále je otevřeno i všem novým zájemcům o duchovní hudbu. Letošní dramaturgie i lektorská sestava je mimořádně zajímavá. Podílely se na ní společně Kanonie premonstrátů Želiv a Společnost pro duchovní hudbu. Nenechte si Convivium uniknout. Více informací na www.convivium.cz.