Nekonečná moc světla

Výstava fotografií Miroslava Urbana ve spojovací chodbě kláštera

Nekonečná moc světla. Je to reakce na krásu, hloubku a moc Slunce – našeho Světla. Světlo jako symbol naděje, radosti, života – světlo jako symbol lásky, tepla domova. Slunce a jeho světlo symbolizuje též věčnost, trvalost a velikost života.  Bez Slunce a jeho světla nelze na Zemi žít. Ale bez Slunce a Jeho Světla nelze žít ani vnitřní duchovní život. Jaký je můj život ve Světle a ze Světla jsem se pokusil zachytit ve svých snímcích.