Beethovenovy inspirace u Lobkowiczů

Sobota 25. 7. | 20:00 | Klášter Želiv – malovaný refektář
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč
Kvartet Eisenberg (hraje na dobové nástroje)
Jana Chytilová, Jiří Sycha – housle
Ivo Anýž - viola, Ilze Grudule – violoncello

Program:
Jan Josef Rösler (1771 – 1813)
Smyčcový kvartet C Dur č. 1, op. 6
Moderato - Andante, un poco sostenuto - Menuetto - Allegretto

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Smyčcový kvartet F Dur č. 1, Op. 18/věnováno knížeti Lobkowitzovi
Allegro con brio - Adagio affettuoso ed appasionato - Scherzo. Allegro molto - Allegro

Jiří Sycha (nar. 1979)
Smyčcový kvartet h moll Nr.2
Moderato - Largo affettuoso - Con brio

Nejvýznamněji hudební části Lobkowiczkých sbírek přispěl Josef František Maximilián, 7. kníže z Lobkowicz.  Tento talentovaný zpěvák, houslista a violoncellista byl zároveň i přítelem a mecenášem Ludwiga van Beethovena. V roce 1786 Františku Maxmiliánovi udělen titul také roudnického vévody. Posléze přebíral plnou odpovědnost za správu majetku, který zahrnoval zámky v Praze, Vídni, Roudnici, Neustadtu a na Jezeří. Češi mají v té době v Evropě pověst hudebního národa. Výrazy jako „Bohemus“ nebo “Il boëmo“ neoznačovaly jen původ skladatelů, ale i jejich dobrou kvalifikaci v oboru. Charles Burney ve svém hudebním cestopise dokonce píše o Čechách jako o „Hudebním království“, Christian Friedrich Daniel Schubart zase jako o nejmuzikálnější provincii celého tehdejšího německy mluvícího území. Kníže se poprvé se slavným skladatelem setkal ještě v mládí, v roce 1792, krátce nato, co Beethoven na žádost hraběte Valdštejna přijel do Vídně. Josefu Františku Maximiliánovi tehdy bylo 20 let a Beethovenovi o dva roky více. Poté, co se kníže seznámil blíže s Beethovenovou prací, rozhodl se jej v jeho činnosti podpořit. Spolu s arcivévodou Rudolfem a hrabětem Kinským mu zajistili roční příjem, který mu dovoloval věnovat se hudbě naplno, aniž by se musel obávat o existenční problémy. Beethoven se díky této štědré podpoře rozhodl zůstat ve Vídni, a to i přes slib, jímž se zavázal vůči vestfálskému králi.

Jak bylo zvykem, na oplátku za finanční přízeň, Beethoven Josefu Františku Maximilánovi věnoval některá ze svých děl, včetně šesti smyčcových kvartetů Opus 18, Trojkoncertu, harfového kvartetu Opus 74, písňový cyklus An die ferne Geliebte a 3. (Eroica), 5. a 6. symfonii.

Rodák z Bánské Štiavnice Ján Jozef Rösler, bývá zmiňován jako lobkovický kapelník. O jeho životě nevíme mnoho, ale princ Lobkowitz ho musel znát z Prahy. Zde totiž v letech 1797-1799 zastával místo ředitele orchestru pražské opery. Byl tehdy znám jako skladatel pantomim, árií, uvedl několik oper, které později sklidily úspěch i ve Vídni. Jeho dílo ještě čeká na své znovuobjevení. Rösler psal své písně i opery nezřídka ve třech jazycích - německy, italsky a česky a uměl si dobře pohrát s vtipnými tématy a divadelně je prodat. Skvěle ale uměl zhudebnit i témata vážná ba romantická. Renomé získal nejen jako skladatel scénické hudby, ale i jako klavírní virtuos. O jeho kvalitách vypovídá i fakt, že jeho klavírní koncert D Dur byl přes 100 let pokládán za Beethovenovu kompozici. Nahrávky některých jeho písní a smyčcových kvartetů jsou bohužel jediné, které z jeho početného díla existují. Ján Rösler sám sepsal seznam svých skladeb. Je to knížečka se 117 stranami a obsahuje řadu původních děl, ale i přepisy mnoha Mozartových skladeb pro 1 nebo dvě cembala či fortepiana, které byly tehdy v Čechách opravdu kultovně oblíbené. Pozornost by jistě zasluhovala i jeho tiskem vydaná Kantáta na smrt Mozartovu, stejně jako četná scénická i duchovní díla. Na jejich nahrávky si však ještě musíme počkat.


Ilze Grudule se narodila v Lotyšsku, kde vystudovala violoncello na Lotyšské hudební Akademii. Setkání se švýcarským violoncellistou Philippe Mermoudem bylo záhy rozhodujícím pro její další hudební kariéru. Po ukončení studií v Rize pokračuje v Centre de Musique Ancienne Mermoud de Genève, obor barokní violoncello. Od roku navázala ve studiu na Schola cantorum ve Švýcarské Basileji (ve třídě Christopha Coina), v roce 2004 ukončila studium diplomem v oboru stará hudba. Ještě v roce 2004 založila Kesselberg ensemble s cílem mimo jiné uvádět obnovené premiéry barokní hudby z Lotyšska. Kesselberg ensemble účinkuje na řadě festivalů. Ilze spolupracuje rovněž s basilejským barokním orchestrem Capriccio a s ansámblem Il Proteo. Četné nahrávky pro německý rozhlas, Chandos Records , cpo , Symphonia a Philips. V roce 2005 Ilze založila festival barokní hudby v lotyšském Rezkane. Od roku 2008 vyučuje jako host na Lotyšské hudební Akademii. Vyučuje také na mezinárodních mistrovských kursech na University of Bogota a na hudební akademii v Kyjevě.


Jiří Sycha je absolventem kroměřížské Církevní konzervatoře. Zde studoval hlavní obor housle, věnoval se však i studiu skladby a dirigování. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen (Německo), kde s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle u profesora Antona Stecka. Je aktivním hráčem na barokní housle a violu, pravidelně působil jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr se soubory Instrumenta musica,  Musica Florea, Collegium 1704, Musica figuralis, Hipocondria ensemble a dalšími.