K tobě vzdychám, nebe

K tobě vzdychám, nebe | Novodobá premiéra kantát Samuela Capricorna (17. stol.)
Sobota 9. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Účinkuje Motus Harmonicus,
umělecký vedoucí Jakub Michl
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

soprán Lucie Rozsnyó a Lada Leníčková | mezzosoprán Isabella Shaw
violino I. Jiří Syka | violino II. Vít Nermut
viola da gamba Jakub Michl (umělecký vedoucí) | Balázs Adorján a Magda Uhlířová
Varhanní pozitiv Jiřina Dvořáková

Samuel Capricornus (1628 – 1665) | Zwey Lieder Von dem Leyden und Tode Jesu (Stuttgart 1660)
I.
1. Ein Lämmlein (Beránek nese oběť za svět a jeho děti.)
2. O Wunderlieb! (O zázaračná mocná lásko! Dokážeš to, co žádný člověk nedokázal.)
3. O süsses Lamm! (O, sladký Beránku! Čím jsem si zasloužil, že mi prokazuješ tolik dobra?)
4. Erweitre dich (Otevři se, svatyně mého srdce s poklady mnohem většími než nebe, moře a země.)
5. Was schadet mir? (Co zraňuje mé srdce jedem smrti? Tvá krev je můj Život.)

Sonáta pro 2 housle, gambu a continuo

II.
6. O Traurigkeit! (O smutku! O bolesti srdce! Není co oplakávat? Jediné dítě Boží bude pohřbeno.)
soprán Lucie Rozsnyó a Lada Leníčková | mezzosoprán Isabella Shaw
violino I. Jiří Syka | violino II. Vít Nermut
viola da gamba Jakub Michl (umělecký vedoucí) | Balázs Adorján a Magda Uhlířová
Varhanní pozitiv Jiřina Dvořáková

 

Samuel Capricornus, rodák z Žerčic u Mladé Boleslavi, byl jedním z mála skladatelů českého původu v 17. století, kteří měli zásadní vliv na dobovou hudební kulturu, překračující hranice střední Evropy. Tento, ve své době velmi ambiciózní skladatel, si přes svůj krátký život (zemřel v necelých 37 letech) vydobyl uznání svých současníků, jakými byli Heinrich Schütz a Giacomo Carissimi. Pohyboval se kolem vídeňského dvora, několik let působil v Bratislavě a nakonec zastával řadu let až do své smrti prestižní post kapelníka na dvoře ve Stuttgartu. Byť se velká část jeho díla nedochovala (dobové inventáře dokumentují více než 400 děl, ztracena zůstává jeho divadelní hudba, balety, opery), řada archivů dosud uchovává jeho duchovní tvorbu.
Zwey Lieder Von dem Leyden und Tode Jesu je sbírka šesti drobných kantát o utrpení Krista, rozdělená na 5 úvodních skladeb (Erster Theil) a závěrečné „O Traurigkeit“ (Ander Theil). Originální tisk je uchován ve stuttgartské zemské knihovně (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart) pod signaturou Sch.K.M.oct. Cap 240/200 a v poslední době byl zveřejněn online na stránkách knihovny https://digital.wlb-stuttgart.de/digitale-sammlungen/. V roce 1997 vydal faksimile dobového tisku vydavatelství Cornetto Verlag, na moderní edici však toto dílo stále čeká. Nahrávka sbírky vznikla v provedení kolegia studentů a profesorů muzikologie „Teares of the Muses“ při univerzitě v New Yorku, v případě provedení v Čechách roku 2014 pravděpodobně půjde o novodobou evropskou premiéru.Jakub Michl vystudoval po gymnáziu violoncello na Pražské konzervatoři u Tomáše Strašila a paralelně hudební vědu na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 2004 začal soukromě studovat violu da gamba u Petra Wagnera, později i u Michaela Brüssinga. Účastnil se četných kurzů staré hudby. Po absolutoriu na konzervatoři vystudoval violu da gamba u Alison Crum na Trinity College of Music v Londýně, kde též absolvoval mistrovské třídy s Wielandem Kuijkenem (2009), Jordi Savallem (2010) a dalšími. Spolupracoval se soubory staré hudby, jako jsou Musica Florea, The Czech Ensemble Baroque, Collegium 419, Hypochondria Ensemble, Concerto Aventino, Trinity College Consort of Viols, Ritornello, a další; účinkoval na řadě hudebních festivalů. Mimo koncertní činnost se věnuje historickému výzkumu hudební kultury v Čechách 17. - 19. století, stejně jako výuce hry na violu da gamba, kterou vyučuje v Praze a od roku 2011 též v rámci kurzů na univerzitě v Cambridge.


Soubor Motus Harmonicus vzniknul jako sdružení hudebníků, usilujících o historicky poučenou interpretaci hudby renesance a baroka. Těžištěm jeho repertoáru je především komorní instrumentální a vokálně instrumentální hudba 17. století, obzvláště ta, která není příliš známá ve všeobecném povědomí. Vrací proto do života některé dosud nevydané skladby uložené v evropských archivech a uvádí je tak do povědomí veřejnosti se snahou tuto hudbu představit v historickém kontextu. Zakládajícími členy jsou Jakub Michl (viola da gamba), Kamila Dubská (cembalo a varhanní pozitiv), Pavel Drbal (viola da gamba) a Vít Nermut (barokní housle). Jméno souboru se doposud, mimo jiné, objevilo na programech českých i zahraničních hudebních festivalů Haydnovy hudební slavnosti, Americké jaro, Sidney Sussex Arts Festival, či v rámci cyklů Hudební lahůdky, Kulturní osmičky či Komorní cyklus PKF.