Slavnostní zahájení Musica Figurata 2014 | Loď bláznů

Sobota 21. 6. 2014 v 18:00
Premonstrátské opatství Želiv, ambity
Loď bláznů
Zrcadlo věčných lidských pošetilostí v hudbě
||:Ritornello:||, umělecký vedoucí Michael Pospíšil
komentovaná prohlídka kláštera | Martin Šanda, historik umění
vstupné 150 Kč/ sleva 100 Kč
v ceně vstupenky je koncert, prohlídka kláštera a malé pohoštění

BLÁZEN slul za našich pradědů a prabáb ne ten, kdo má nemocné Tělo (tzv. "blbý"), ale Duši. Vychytralý, hamižný, veledůstojně se nosící, někdy zbožně kšeftující, nenasytný, pošetilý, lump, převracející vše naruby tak, aby všechny okolo okradl. Tedy nic nového pod sluncem. Vlastně můžeme říci, že všechna důležitá literární díla stále krouží okolo stejné bláznivosti: sobectví. Tak i muzika. Pro náš pořad, inspirovaný slavnou knihou Sebastiana Branta „Loď Bláznů“ (1493? ), máme bohatě z čeho vybírat. Ty Písničky jsou pak dvojího druhu: zrcadlící Peklo a nebo Nebe. Poslouchač sám si musí vybrat svou cestu... I kdybychom bez ladu a skladu všechny ty písničky nahrnuli na jednu hromadu a z nich jen losovali, vždycky budou trefné! Nuže, k Brantovým textům zazní písně ze zpěvníků Adama Michny z Ottradovic, Václava Karla Hollana Rovenského, Jana Jozeffa Božana, jesuitů Felixe Kadlinského a Willibalda Gumpenbergera, cisterciáka Christiana Hirschmentzela, premonstráta Jiřího Evermonda Košetického, Jana Amosa Komenského, písně šporkovské, i písně renesanční, možná i písně z naší doby... Uvidíme, uslyšíme, snad trefíme do černého, snad pak i do Nebe... [Michael Pospíšil 2014]

 

Michael Pospíšil

Zpěvák, muzikolog, multi-instrumentalista, zakladatel a umělecký vedoucí souboru Ritornello. Intenzivní badatelskou práci s originálními prameny evropské hudby 17. století zúročuje jako hudebník, dramaturg a editor not. 1977-81 studoval na Gymnasiu Jana Nerudy v Praze, 1981-86 na Pražské konservatoři, ve třídě prof. Jaroslava Horáčka, pak soukromě u prof. Teresie Blumové. Od r. 1986 jako hudebník ve svobodném povolání, specialisace na "starou" hudbu. V letech 1989-91 učil na konservatoři v Pardubicích.


Organisuje interpretační semináře (Valdštejn, Kuks, Hukvaldy, Dačice, Jindřichův Hradec...), spolupracuje s rozhlasem a televizí, které o něm a jeho práci odvysílaly několik pořadů. Natočil cca 55 titulů na CD, každoročně připravuje Slavnosti Adama Michny z Otradovic v Jindřichově Hradci, v Českém ráji intensivně pracuje na odhalování hudebního, básnického a vůbec všestranného odkazu V. K. Holana Rovenského. Jako sólista spolupracoval např. se soubory: Musica Antiqua Praha, Collegium Quodlibet Jiřího Stivína, Schola Gregoriana Pragensis, Musica Florea, Choeur grégorien de Paris, Linnamuusikuud Tallinn, Fiori musicali Kraków, Bornus consort Warszawa, Musicalische compagney Berlin, Le monde classique Wien, Musica AEterna Bratislava aj.

Michael Pospíšil staví hudební práci na detailech: na práci se slovem, s ornamentikou figur, které slovo a jeho význam ilustrují, na vnitřním prožitku sdělení. Klade důraz na původní práci zevnitř souboru, založenou na dobré zběhlosti, pohotovosti a znalosti stylu u každého zpěváka či hudebníka.

 

Richard Šeda

Absolvoval konzervatoř v Českých Budějovicích v oboru hra na trubku ve třídě prof. Jiřího Pelikána. Po ukončení studia na konzervatoři se začal zajímat o historicky poučenou interpretaci staré hudby na zobcové flétny. Své studium pak rozšířil na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cornetistky Judith Pacquier, se kterou od té doby spolupracuje v mnoha zahraničních seskupeních. Vystupoval v Dánsku, Francii, Holandsku, Německu a v Rakousku. Je stálým členem francouzských souborů La Chapelle Rhénane Strasbourg a Les Traversées Baroques Dijon. V České republice spolupracuje se soubory Ritornello, Svobodné hudební bratrstvo, Dyškanti, Collegium 1704 a dalšími. Pedagogicky působí v ZUŠ Dačice, kde své studenty vede především k intepretaci staré hudby na zobcové flétny. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem barokního festivalu v Dačicích. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata, se kterým se věnuje interpretaci hudby 16. a 17.století.Více zde: https://michna-slavnosti.webnode.cz/ucinkujici/
 

Michael Pospíšil
Zpěvák, muzikolog, multi-instrumentalista, zakladatel a umělecký vedoucí souboru Ritornello. Intenzivní badatelskou práci s originálními prameny evropské hudby 17. století zúročuje jako hudebník, dramaturg a editor not. 1977-81 studoval na Gymnasiu Jana Nerudy v Praze, 1981-86 na Pražské konservatoři, ve třídě prof. Jaroslava Horáčka, pak soukromě u prof. Teresie Blumové. Od r. 1986 jako hudebník ve svobodném povolání, specialisace na "starou" hudbu. V letech 1989-91 učil na konservatoři v Pardubicích.

Organisuje interpretační semináře (Valdštejn, Kuks, Hukvaldy, Dačice, Jindřichův Hradec...), spolupracuje s rozhlasem a televizí, které o něm a jeho práci odvysílaly několik pořadů. Natočil cca 55 titulů na CD, každoročně připravuje Slavnosti Adama Michny z Otradovic v Jindřichově Hradci, v Českém ráji intensivně pracuje na odhalování hudebního, básnického a vůbec všestranného odkazu V. K. Holana Rovenského. Jako sólista spolupracoval např. se soubory: Musica Antiqua Praha, Collegium Quodlibet Jiřího Stivína, Schola Gregoriana Pragensis, Musica Florea, Choeur grégorien de Paris, Linnamuusikuud Tallinn, Fiori musicali Kraków, Bornus consort Warszawa, Musicalische compagney Berlin, Le monde classique Wien, Musica Aeterna Bratislava aj.

Michael Pospíšil staví hudební práci na detailech: na práci se slovem, s ornamentikou figur, které slovo a jeho význam ilustrují, na vnitřním prožitku sdělení. Klade důraz na původní práci zevnitř souboru, založenou na dobré zběhlosti, pohotovosti a znalosti stylu u každého zpěváka či hudebníka.
 
Richard Šeda
Absolvoval konzervatoř v Českých Budějovicích v oboru hra na trubku ve třídě prof. Jiřího Pelikána. Po ukončení studia na konzervatoři se začal zajímat o historicky poučenou interpretaci staré hudby na zobcové flétny. Své studium pak rozšířil na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cornetistky Judith Pacquier, se kterou od té doby spolupracuje v mnoha zahraničních seskupeních. Vystupoval v Dánsku, Francii, Holandsku, Německu a v Rakousku. Je stálým členem francouzských souborů La Chapelle Rhénane Strasbourg a Les Traversées Baroques Dijon. V České republice spolupracuje se soubory Ritornello, Svobodné hudební bratrstvo, Dyškanti, Collegium 1704 a dalšími. Pedagogicky působí v ZUŠ Dačice, kde své studenty vede především k intepretaci staré hudby na zobcové flétny. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem barokního festivalu v Dačicích. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata, se kterým se věnuje interpretaci hudby 16. a 17.století.