Varhanní tečka za Musicou Figuratou 2014

Pocta želivským varhanám
Sobota 30. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Varhanní koncert Petra Žáka, želivského varhaníka
Bohuslav Matěj Černohorský, František Xaver Brixi, Jan Křtitel Vaňhal a další čeští autoři
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.


Petr Žák studoval varhany a sbormistrovství na konzervatoři v Opavě (prof. Martina Kolářová) a v Českých Budějovicích (prof. Jitka Chalopuková) a na Týnské vyšší škole v Praze (prof. Michal Novenko). Od roku 1997 je varhaníkem a sbormistrem na kůru opatského kostela v Želivě. Zakládající sbormistr chrámového sboru a gregoriánské scholy v Želivě, spolupráce se Stamicovým komorním orchestrem (jako sólový zpěvák bas). Zakladatel a vedoucí scholy ve farnosti Bernartice. Sbormistr městského mužského pěveckého sboru Záboj v Pelhřimově. Pravidelné sólové varhanní koncerty (Želivské kulturní léto, Kulturní léto v Heřmanově Městci atd.). Od roku 2001 vyučuje na ZUŠ Pelhřimov obory hra na klavír, varhany a sólový zpěv.