Zůstaň s námi

Zůstaň s námi | Bleib bei uns...
Sobota 16. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Duchovní polyfonie v díle německých romantiků
Účinkuje Collegium 419
umělecký vedoucí Čeněk Svoboda
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč
 
  • Felix Mendelssohn - Jauchzet dem Herrn  (ps 100)
  • Joseph Rheinberger - Missa in Es (op. 109)
  • Edward Grieg - Ave Maris stella
  • Felix Mendelssohn - Drei Psalmen (op.78)
  • Joseph Rheinberger - Abendlied (op.69, č.3)


Collegium 419 se zaměřuje na poučenou interpretaci vokálních a vokálně-instrumentálních děl vrcholné renesance, raného a vrcholného baroka, na repertoáru má i díla 19. a 20. století. Collegium 419 klade za svůj hlavní cíl nastudování a koncertní provádění ansámblových a sborových děl, která jsou ve vyspělé Evropě známá a často hraná, v Čechách však dosud zatím zůstávají neobjevená nebo vzácná.

Soubor klade vysoké nároky na hlasovou kulturu svých členů, většina zpěváků studuje soukromě sólový zpěv a má bohaté zkušenosti s ansámblovým či sólovým zpěvem. Hlavní motivací jejich spolupráce v Collegiu 419 je sdílený zájem o starou hudbu. Při interpretaci vokálně-instrumentálních děl zve Collegium 419 ke spolupráci významné instrumentální soubory zabývající se poučenou interpretací staré hudby, např. Hipocondria Ensemble, La Gambetta, Ritornello a další.


Soubor založila v roce 1999 Marika Pečená s cílem objevovat zejména protestantskou hudbu německého baroka (Schein, Schütz, Buxtehude, Bach). V roce 2004 začal souborem spolupracovat Čeněk Svoboda, který repertoár rozšířil o hudbu evropské vrcholné renesance (Victoria, Palestrina, Tallis, Lassus, Gallus) a barokní hudbu italské provenience (Monteverdi, Lotti, Caldara, Astorga). Na podzim 2007 Čeněk Svoboda převzal umělecké vedení souboru.