Il pastor fido

Sobota/ Sunday 6. 8. 2011 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Varhany a barokní flétna v Itálii/ Italian baroque organ and flauto
František Macek (varhany) a Michaela Kouřilová (příčná flétna)
G. Frescobaldi, A. Corelli, A. Vivaldi
V ceně vstupenky 150 Kč je zahrnuta mimořádná večerní prohlídka kláštera s výkladem.
Chórové varhany v kostele Narození Panny Marie v Želivě nesou patinu neporušenosti již od navrhnutí kostela architektem Santinim. Barevnost rejstříků a samotné ladění varhan okouzlí každého posluchače. Ladění varhan je nižší, než v této době běžné a=442 Hz. Z tohoto důvodu dnes nemůže hrát s těmito varhanami hráč na „moderní“ nástroj. Musí se k němu připojit nástroj stejného stáří a stejné výšky ladění.
 

Michaela Kouřilová (*1987) absolvovala hru na flétnu u Jana Riedlbaucha na Pražské konzervatoři, kde také studovala hru na zobcovou flétnu u Jakuba Kydlíčka. V nedávné době ukončila s vyznamenáním obor Historická hudební praxe - hra na barokní příčnou flétnu u Jany Semerádové na Univerzitě Karlově. Ve studiích barokní příčné flétny bude dále pokračovat na Hogeschool der Kunsten Den Haag - Koninklijk Conservatorium ve třídě Wilberta Hazelzeta.


Zúčastnila se mnoha interpretačních kurzů a odborných konzultací u předních osobností, věnujících se autentické interpretaci staré hudby, např.: 44. Internationaler Sommerkurs Stiftung Kloster Michaelstein - Manfedo Zimmermann, Howard Arman; MEMA 2009 Poprad - Michael Posch; Early Music Days Sopron - Barthold Kuijken; Amsterdam Early Music Summer School - Jed Wentz, Bob van Asperen; LŠBH Kelč - Lukáš Vendl; Koninklijk Conservatorium Den Haag a Conservatorium Utrecht - Wilbert Hazelzet; Praha - Marc Vanscheeuwijck, Peter Reidemeister a Jostein Gundersen. V roce 2007 obsadila 2. místo v mezinárodní interpretační soutěži Carla Ditterse z Ditersdorfu a v roce 2009 se stala laureátkou 3. ročníku soutěže LŠBH Kelč. Mimo sólovou hru vystupuje také ve hře komorní a orchestrální u nás i v zahraničí.
Její studia jsou podporována Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových a Nadací Český hudební fond.
 

 

František Macek (*1988) absolvoval obor varhany u Ester Moravetzové na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. V tomto roce uzavřel s vyznamenáním bakalářský studijní obor Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě Karlově, ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou vyšší odbornou školou, kde studoval sbormistrovství u Marka Štryncla. Orchestrální dirigování studoval v dirigentské třídě Hynka Farkače na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Ve studiu dirigování dále pokračuje na Akademii múzických umění v Praze. Zúčastnil se mnoha soutěží (Mezinárodní soutěž Petra Ebena v Opavě) a kurzů interpretace: dirigování (Peter Kopp, Daniel Schmidt), varhany (Pieter van Dijk, Theo Jellema, Leo van Doeselaar, Reitze Smits), cembalo a hra continua (Gustav Leonhardt, Bob van Asperen, Lukáš Vendl).


Jako dirigent a varhaník spolupracoval s mnoha symfonickými orchestry a pěveckými sbory. Z pověření české biskupské konference řídil sbor Schola Romana při bohoslužbách v bazilice sv. Petra, sv. Jana v Lateránu a bazilice sv. Kříže v Jeruzalémě při příležitosti Národní poutě do Říma. V červenci 2011 dirigoval smíšené sbory a orchestr při slavností liturgii ke cti sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě přenášené Českou televizí.