Program Musica Figurata 2014

Slavnostní zahájení festivalu
Sobota 21. 6. 2014 v 18:00
Premonstrátské opatství Želiv, ambity
Loď bláznů
Zrcadlo věčných lidských pošetilostí v hudbě
||:Ritornello:||, umělecký vedoucí Michael Pospíšil
vstupné 150 Kč/ sleva 100 Kč
v ceně vstupenky je koncert, prohlídka kláštera a malé pohoštění

Tichá srdce | Vernisáž fotovýstavy ke stejnojmenné knize
Sobota odpoledne 5. 7. ve 11:30 | Klášter Želiv, kavárna
Setkání se spisovatelkou Alenou Ježkovou
a fotografem Jiřím Chalupou

Sobota 5.7. večer dva projekty: jeden ve Žďáru, druhý v Želivě, stihnete přejet!
ŽELIV: Barokní tělo odhaleno | 'barokní dekonstrukce'
Sobota 5. 7. 2014 ve 20:00
Malovaný refektář, premonstrátské opatství Želiv
Andrea Miltnerová (GB/ CZ), Romana Konrádová (CZ)
Hudební spolupráce Magda Uhlířová (viola da gamba)
Nekonvenční představení barokního tance, které v sobě nezapře aspekt současné tvorby.
Koprodukce: SE.S.TA o.s.
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

ŽĎÁR: Co spívati budeš, to k Srdci tvému připusť
Sobota 5. 7. 2014 ve 22:00
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře / Žďár nad Sázavou
(památka UNESCO)
Duchovní hudba pobělohorských Čech
Musica cum Gaudio, umělecký vedoucí Martin Šmíd
Projekt ve spolupráci s festivalem KoresponDance Europe
a centrem choreografického rozvoje SE.S.TA

Koncert pravoslavné duchovní hudby | Raduj se, nevěsto nesnoubená
Pozor změna data ze soboty na neděli |

Neděle 13. 7. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Duchovní hudba pravoslavné církve
Komorní sbor Oktoich (PL), umělecký vedoucí Grzegorz Cebulski
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Praga Magna | Vokální hudba rudolfinské Prahy
Sobota 19. 7. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Capella Mariana, umělecký vedoucí Vojtěch Semerád
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Dostaveníčko...| Podvečerní nálady raného romantismu
Sobota 26. 7. 2014 ve 20:00
Malovaný refektář, premonstrátské opatství Želiv
Podvečerní nálady raného romantismu v písních a sonátách Franze Schuberta
Raitis Grigalis (LV) baryton, Ilze Grudule (LV) violoncello, Alena Hönigová (ČR) kladívkový klavír
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Musica in Luctu | Novodobá premiéra oratoria ze želivského hudebního archivu (18. stol.)!
Sobota 2. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Musica in Luctu (fr. Anselmo Fridrich)
Účinkuje Musica Florea a Collegium Floreaum,
umělecký vedoucí Marek Štryncl
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

K tobě vzdychám, nebe | Novodobá premiéra kantát Samuela Capricorna (17. stol.)
Sobota 9. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Účinkuje Motus Harmonicus,
umělecký vedoucí Jakub Michl
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Zůstaň s námi | Bleib bei uns...
Sobota 16. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Duchovní polyfonie v díle německých romantiků
Felix Mendelssohn - Jauchzet dem Herrn  (ps 100)
Joseph Rheinberger - Missa in Es (op. 109)
Edward Grieg - Ave Maris stella
Felix Mendelssohn - Drei Psalmen (op.78)
Joseph Rheinberger - Abendlied (op.69, č.3)
Účinkuje Collegium 419
umělecký vedoucí Čeněk Svoboda
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Brundibár | Seminář s komentovanými ukázkami
Neděle 17. 8. 2014 ve 20:00
Sál České nebe, klášter Želiv
dětská opera z terezínského ghetta od Hanse Krásy na libreto Adolfa Hoffmeistera
Účinkuje Dismanův dětský rozhlasový soubor (DRDS),
režie: Zdena Fleglová | klavírní doprovod: Michal Macourek
Počet míst bude omezen, rezervace nutná
vstup zdarma
Mezinárodní letní škola duchovní huby Convivium 2014 | koncert lektorů
Čtvrtek 21. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Účinkují Nicki Kennedy (UK), Barbara Kusa (FR), Jiří Hodina (ČR), Ján Janovčík (NL/SK), Raitis Grigalis (LV), Vojtěch Jouza (ČR), Jan Hádek (ČR), Alena Hönigová (ČR), Eva Valtová (FR), Vít Bébar (ČR), Grzegorz Cebulski (PL) a další
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Mezinárodní letní škola duchovní huby Convivium 2014 | koncert sborových tříd
Sobota 23. 8. 2014 v 19:30
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
vstup zdarma
Mezinárodní letní škola duchovní huby Convivium 2014 | závěrečná slavnostní bohoslužba
Neděle 24. 8. 2014 v 10:30
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Varhanní tečka za Musicou Figuratou 2014
Sobota 30. 8. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Varhanní koncert Petra Žáka, želivského varhaníka
Bohuslav Matěj Černohorský, František Xaver Brixi, Jan Křtitel Vaňhal a další čeští autoři
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.