Program festivalu 2012

Sobota/ Saturday 30.6. 2012 v 18:00/ 6:00 pm

Ambity želivského kláštera
 Musica Figurata 
Slavnostní zahájení festivalu/ Opening ceremony. Připomínka 100. výročí narození opata Víta Tajovského
Vernisáž fotografické výstavy, koncert, recepce/ Vernissage of photo exhibition, concert.
Vystavuje Pavel Hartl, emeritní přednosta plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici v Olomouci  (Tváře odjinud).
Hudební spolupráce Musica Cum Gaudio (Dietrich Buxtehude -  kantáty Jesu, meine Freude, Jubilate Domino, In te, Domine, speravi, Cantate Domino a další).
V ceně vstupenky 150 Kč je zahrnuto malé pohoštění a mimořádná večerní prohlídka kláštera s výkladem.
 

Sobota/ Saturday 7. 7. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
 Guillaume de Machaut - hudba doby Karla IV 
Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí David Eben | Hana Blažíková – zpěv a gotická harfa
(G. de Machaut, F. Landini, Giovanni da Cascia)
Guillaume de Machaut je předním představitelem polyfonního stylu, označovaného jako Ars nova. Z hlediska české historie je zajímavostí, že krátce působil jako sekretář na dvoře krále Jana Lucemburského...
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.


Neděle/ Sunday 8. 7. 2012 v 11:30/ 11:30 am

Ambity želivského kláštera
Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Urbana „Nekonečná moc světla“
Nekonečná moc světla je reakce na krásu, hloubku a moc Slunce – našeho Světla. Světlo jako symbol naděje, radosti, života – světlo jako symbol lásky, tepla domova. Slunce a jeho světlo symbolizuje též věčnost, trvalost a velikost života. Bez Slunce a jeho světla nelze na Zemi žít. Ale bez Slunce a Jeho Světla nelze žít ani vnitřní duchovní život.
Vstup zdarma.
 

Sobota/ Saturday 21. 7. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Sonáty – mystéria. Růžencové sonáty Franze Bibera / Rosary Sonatas by Franz Biber
Daila Dambrauská (Lotyšsko/ Latvia, barokní housle/ baroque violin), Alena Hönigová (ČR/ CZ, cembalo/ harpsichord)
Dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé po umělecké i po technické stránce. Přeladění různých strun houslí v průběhu cyklu nechává tento nástroj zaznít v zcela nových barvách. Autor věnoval svou skladbu princi-arcibiskupovi Maxmilanu Gandolphovi – patronu Růžencového bratrstva v Salzburgu. Prostory, kde se bratrstvo scházelo, byly vyzdobeny patnácti obrazy zpodobňujícími jednotlivá tajemství růžence a každá sonáta vystihuje atmosféru jednoho z nich. Součástí koncertu bude projekce těchto obrazů.
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.


Sobota/ Saturday 28. 7. 2012 ve 20:00/ 8:00 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Missa Papae Marcelli / Skvosty renesanční polyfonie
Collegium Marianum a Capella Mariana
Umělecký vedoucí/ artistic leader Vojtěch Semerád
(G. da Palestrina, A. Villaert, N. Gombert. T. L. da Victoria  a další)
V sobotu, 28. dubna 1565, na žádost kardinála Vitellozziho, se všichni zpěváci papežské kaple sešli v jeho rezidenci. Už je tu očekával kardinál Borromeo spolu s ostatními šesti kardinály z papežské komise.  Palestrina byl také přítomen...  Missa Pappae Marcelli vyvolala nadšený dlouhotrvající potlesk...
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.


Sobota/Saturday 4. 8. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Pocta želivským varhanám
Petr Žák
Varhanní recitál Petra Žáka/ Organ recital of Petr Žák (CZ)
(G. Muffat, W. A. Mozart, F. Schubert a další)
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.

Sobota/ Saturday 11. 8. 2012 15:30 - 21:30

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Pouť smíření (bohoslužba, přednáška, koncert-novodobá premiéra)
Připomínka kněží a řeholníků internovaných v 50. letech v želivském klášteře.
Program:
15:30 Křížová cesta
16:00 Mše sv.
17:30 (sál České nebe) vzpomínka na lékaře želivských internovaných kněží a  řeholníků v 50. letech, Dr. Nikolaje Kelina (přednáší Alexej Kelin)
20:00 (kostel) Messa Della Morte - novodobá premiéra Requiem českého barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy (1742) (Sächsische Landesbibliothek Dresden Musica D-504-2968).
Účinkují Vagantes, umělecký vedoucí Martin Konvalinka.
Vstupné na koncert 100 Kč/ sleva 80 Kč. Ostatní akce zdarma.
 

Sobota/ Saturday 25. 8. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Hudební obětina ... 'DO-UT-DES'. Slavnostní zakončení želivského festivalu
Světová premiéra / Ensemble Arcimboldo (Švýcarsko), umělecký vedoucí Thilo Hirsch.
Známé dílo Johanna Sebastiana Bacha a jeho reflexe z pera soudobého švýcarského skladatele Erika Oña.
"Všechny tři skladby, které pro projekt chystám (Rätselkanon I*, Rätselkanon II a delší skladba Do-ut-des) jsou odvozeny od Hudební obětiny a založeny na Bachových kompozičních postupech. V tradičních enigmatických kánonech musíme nejdříve hádanku vyřešit, abychom byli schopni dílo zahrát. Pokud hádanku hudebníci vyřeší, skladba zazní jako normální kánon" (Erik Oña).
Vstupné na koncert 100 Kč/ sleva 80 Kč.