Missa Papae Marcelli / Skvosty renesanční polyfonie

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Collegium Marianum a Capella Mariana
Umělecký vedoucí/ artistic leader Vojtěch Semerád
(G. da Palestrina, A. Villaert, N. Gombert. T. L. da Victoria  a další)
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.

„Mše pro papeže“ (G. da Palestrina, A. Villaert, N. Gombert. T. L. da Victoria  a další). Hana Blažíková – soprán | Barbora Sojková – soprán | Vojtěch Semerád – tenor, um. vedoucí | Tomáš Lajtkep – tenor | Tomáš Král – baryton | Jaromír Nosek – bas

Lenka Torgersen – housle & Sebastian Knebel – varhany (interludia)

V sobotu, 28. dubna 1565, na žádost kardinála Vitellozziho, se všichni zpěváci papežské kaple sešli v jeho rezidenci. Už je tu očekával kardinál Borromeo spolu s ostatními šesti kardinály z papežské komise.  Palestrina byl také přítomen...  Missa Pappae Marcelli vyvolala nadšený dlouhotrvající potlesk. Kardinálové autorovi blahopřáli a doporučili mu, aby v tomto slohu pokračoval a vyučoval v něm i své žáky. Palestrinova Missa Papae Marcelli je snad vůbec nejslavnější kompozicí vokální renesance, protože je jí připisován vliv na Tridentský koncil, kde měla sloužit jako vzor vícehlasé a přesto církevním záměrům plně vyhovující kompozice.

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen čistě koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary scénických hudebně-dramatických a tanečních představení. Collegium Marianum je pravidelným hostem želivského festivalu, ve své badatelské činnosti se zabývá studiem historických hudebních sbírek želivského kláštera.

Vojtěch Semerád vystudoval violu na pražské konzervatoři ve třídě Karla Doležala. Po absolutoriu sbormistrovství (se specializací na duchovní hudbu) na Univerzitě Karlově v Praze, pokračoval v magisterském studiu hry na barokní housle u Franka Fernandez na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse v Paříži. Jako člen souboru Collegium Marianum hrál pod vedením Andrew Parrotta, Simona Standage, Chiary Banchini, Antona Stecka a dalších. Podílí se též na hudebně dramatických projektech se specializací na francouzské barokní divadlo (kde spolupracuje mj. s choreografem Jean-Marc Piquemalem, Benjaminem Lazarem a Jeanem-Denisem Monory).