Sonáty - mystéria

Sobota/ Saturday 21. 7. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Růžencové sonáty France Bibera
Daila Dambrauská (Lotyšsko/ Latvia, barokní housle/ baroque violin), Alena Hönigová (ČR/ CZ, cembalo/ harpsichord)
Dílo v hudebních dějinách velmi ojedinělé po umělecké i po technické stránce.
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.

Autor věnoval svou skladbu princi-arcibiskupovi Maxmilanu Gandolphovi – patronu Růžencového bratrstva v Salzburgu. Prostory, kde se bratrstvo scházelo, byly vyzdobeny patnácti obrazy zpodobňujícími jednotlivá tajemství růžence a každá sonáta vystihuje atmosféru jednoho z nich. Poslední šestnáctý obraz, stejně jako poslední sklaba cyklu – passacaglia, je věnován andělu strážnému, jehož svátek se slaví 2. října, tedy ve stejném měsíci jako růžencová tajemství. Součástí koncertu bude projekce těchto obrazů. Tato mystická kompozice je experimentálním dílem i po technické stránce. Přeladění různých strun houslí v průběhu cyklu nechává tento nástroj zaznít v zcela nových barvách.

Daila Dambrauska vystudovala hru na housle a hru ve smyčcovém kvartetu na Lotyšské hudební akademii v Rize pod vedením Valdise Zariņše a Agne Stepina-Sprūdža. Během studia se začala zabývat historicky poučenou interpretací staré hudby a hrou na barokní housle pod vedením Lāsma Meldere a hrála v různých lotyšských souborech staré hudby. Kromě koncertních aktivit Daila vyučovala hru na housle v hudební škole v lotyšském městě Dobele. Z Lotyšska se Daila Dambrauska přesunula do švýcarské Basileje kde pokračovala ve studiu hry na barokní housle na jedné z nejznámějších vysokých hudebních škol specializovaných na starou hudbu, Schola Cantorum Basiliensis pod vedením světoznámé houslové virtuózky Chiary Banchini (kterou zná i české publikum). Daila v současnosti působí ve Švýcarsku v různých souborech zabývajících se starou hudbou, např. Barockorchester Capriccio Basel, La Cetra Barockorchester a  Kesselberg Ensemble.

Alena Hönigová vystudovala hru na cembalo na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Giedré Lukšaité Mrázkové a Zuzany Růžičkové. V letech 1999 - 2004 pokračovala postgraduálním studiem na Schola Cantorum ve švýcarské Basileji v oborech sólové cembalo, fortepiano, improvizace a generálbas. Jejími učiteli zde byli Andrea Marcon, Edoardo Torbianelli, Jesper Christensen, Gottfried Bach a Emmanuel le Divellec. Ve Schole Cantorum od roku 2001 působila též jako korepetitorka. Ve Švýcarsku připravila a nahrála projekt ze sbírky „Hashirim ascher lischl´lomo“ od Salamone Rossiho. Ve spolupráci se souborem „La Vinciolina“ vyhrála první cenu na mezinárodní soutěži „Gotha Competition“ na Händelově Festivalu v Göttingenu v roce 2001. V roce 2002 Alena Hönigová založila soubor „Muscadin Baroque ensemble“, se kterým uskutečnila vedle barokních projektů též několik premiér soudobé hudby, včetně opery „Racine´s Esther“ od Borise Yoffe v roce 2006. Jako sólistka na cembalo a fortepiano i jako komorní hráčka spolupracuje s řadou solistů i nejrůznějších hudebních souborů. V letech 2004 až 2010 organizovala v Basileji koncertní řadu v kostele sv. Leonharda. V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD „Seicento im Lombardei“ (2006 vydavatelství „Ars musici“), 2007 bachovské CD pro francouzský label „Edition du nopal“ a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salomone Rossiho („Panclassics“, CH). Na podzim 2011 byla publikována její nahrávka děl J. L. Dusíka pro fortepiano (Koramant Records, CH). Od roku 2011 je uměleckou vedoucí cyklu barokních koncertů v "Dominikánské 8".