Festival Musica Figurata 2016 se koná za laskavé podpory

  • Ministerstvo kultury české republiky
  • Kanonie premonstrátů Želiv
  • Společnost pro duchovní hudbu
  • ProVysočinu
  • Quinta - Analytica
  • Soukromí dárci