Program festivalu 2010

Sobota 3. 7. 2010 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Venite ad me
Zahajovací koncert festivalu
Hudba Františka Ignáce Tůmy, českého barokního skladatele a řeholníka.
účinkují Vagantes
umělecký vedoucí Martin Konvalinka

 

Pátek 9. 7. 2010 v 19:00
ambity, premonstrátské opatství Želiv
Premonstrátský Želiv dnes
Vernisáž výstavy fotografií - Oldřich Šimek a Julie Hrnčířová
Vernisáž doprovodí na barokní příčnou flétnu Lukáš Vytlačil.
Výstava potrvá do 31.10. 2010

 

Sobota 10. 7. 2010 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Laudate eum organo siloensi
varhanní koncert
Petr Žák (varhany)
F. X. Brixi, J. K. Vaňhal, J. K. Kuchař, B. M. Černohorský a skladby neznámých českých skladatelů 18. a 19.
století.
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv

 

Pátek 16. 7. 2010 ve 20:30
Why the Nights are so Bright - Jazz v Želivě
Sál restaurace Na Kocandě
Jazz trio Vladimíry Krčkové

 

Sobota 17. 7. 2010 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Laudate eum cum organo et flauto
varhany a barokní příčná flétna
Rozkvět hudby německých a českých mistrů
František Macek (varhany) a Michaela Kouřilová (flétna)
Christian Erbach, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian a Carl Philipp Emanuel Bach, Josef Seger, Jan
Křtitel Vaňhal, Fratišek Xaver Brixi, Václav Vodička a další.

 

Sobota 24. 7. 2010 ve 20:00
Sál České nebe, premonstrátské opatství Želiv
Dobří holubi se vracejí
(1988, režie Dušan Klein)
Projekce filmu

 

Sobota 31. 7. 2010 ve 20:00
Malovaný refektář, premonstrátské opatství Želiv
La Guerra ed Amore - Madrigaly milostné a válečné
Claudio Monteverdi
účinkuje Collegium 419 á 8
umělecký vedoucí Čeněk Svoboda

 

Neděle 8.8. 2010 - neděle 15. 8. 2010
Premonstrátské opatství Želiv
Vespro della Beata Vergine – letní hudební dílna
Monteverdi, Vejvanovský, Michna, Mazak aj.
umělecký vedoucí Michael Pospíšil

 

Neděle 8. 8. 2010 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Ad Matrem Venite
zpívané mariánské modlitby italských mistrů 17. století
Cazzati, Marini, Rigati, Bassano, Graziani a další
Capella Ornamentata
umělecký vedoucí Richard Šeda

 

Úterý 10. 8. 2010 ve 20:00
Malovaný refektář, premonstrátské opatství Želiv
Koncert při svíčkách
Hudba v tichu
recitál kytaristy Milana Duspivy a houslistky Jany Brůnové
A. Corelli, B. Bartók, J.S. Bach, R. Dyens, F. Mompou, L. Milán a další

 

Pátek 13. 8. 2010 v 19:00
Premonstrátské opatství Želiv - ambity
Premonstrátský klášter Želiv - architektura a malířská výzdoba v období baroka
Mimořádná přednáška
PhDr. Štěpán Vácha, PhD., PhDr. Martin Mádl, PhD.
Ústav dějin umění AV ČR

 

Sobota 14. 8. 2010 v 19:30
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Vespro della Beata Vergine
Monteverdi, Michna, Vejvanovský, Mazák atd.
koncert účastníků stejnojmenné hudební dílny
spoluúčinkuje Ritornello,
umělecký vedoucí Michael Pospíšil

 

Neděle 15. 8. 2010 v 10:30
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Slavnostní mše svatá (slavnost Nanebevzetí Panny Marie)
hudební spolupráce - účastníci dílny Vespro della Beata Vergine
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv

 

Sobota 21. 8. 2010 v 19:30
Malovaný refektář, premonstrátské opatství Želiv
Solo per il Cembalo
J. S. Bach, A. Scarlatti a další
Alena Hönigová, cembalový recitál

 

Sobota 28. 8. 2010 v 19:30
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Hudba v želivském klášteře v 18. století - kantáty a oratoria z želivského hudebního archivu
J. L . Dukát, P. Milo Stěbral a další
Harmonia Delectabilis a hosté
umělecký vedoucí Lukáš Vendl

 

Sobota 4. 9. 2010 v 19:00
Malovaný refektář, premonstrátské opatství Želiv
Instrumentální hudba a dramatické produkce v želivském klášteře v 18. století - koncert a přednáška
novodobé premiéry skladeb ze želivského hudebního archivu (P. Ferdinandi Quirinus, O Praem. a další)
Mgr. Pavla Semerádová (přednáška) a Collegium Marianum spolu s posluchači oboru Historická hudební praxe
(Univerzita Karlova); umělecká vedoucí Jana Semerádová