Festival Musica Figurata se konal za laskavé podpory

  • Ministerstvo kultury české republiky
  • Kanonie premonstrátů Želiv
  • Společnost pro duchovní hudbu
  • ProVysočinu
  • Marika Pečená a Hana Konvalinková