Dismas, kající hříšník po pravici...

Sobota/ Saturday 24. 8. 2013 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Slavnostní zakončení festivalu Musica Figurata | Dismas, kající hříšník po pravici...
Triové sonáty Jana Dismase Zelenky a Georga Friedricha Händela, cembalová sonáta Jiřího Antonína Bendy
Pražský barokní soubor | Vojtěch Jouza – hoboj, umělecký vedoucí | Jana Brožková – hoboj | Martin Petrák – fagot | Jaromír Černík – kontrabas | Edita Keglerová – cembalo
 

Pražský barokní soubor založil hobojista a dirigent Vojtěch Jouza v roce 1982. Zaměřuje se na tvorbu skladatelů pozdního baroka v různých nástrojových obsazeních. Členové souboru hrají sice na moderní nástroje, ale snaží se o stylové provádění barokní hudby na základě dobové interpretační praxe. V souboru působí členové České filharmonie i jiných těles. Soubor pravidelně spolupracuje se zpěváky, s nimiž provádí duchovní a světské kantáty Johanna Sebastiana Bacha a dalších skladatelů.

V roce 1993 natočil Pražský barokní soubor komplet sonát Jana Dismase Zelenky. S jeho díly účinkoval na festivalu Starý zákon v umění a v cyklu koncertů Hommage à Zelenka k 250. výročí úmrtí skladatele. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem (nahrávky děl Jana Dismase Zelenky, Georga Philippa Telemanna a Johanna Graffa) a Českou televizí. Koncertuje v cyklech České filharmonie, koncertního jednatelství FOK a Českého spolku pro komorní hudbu.

Pražský barokní soubor vystupuje také v zahraničí, např. v Německu. Tradicí se již stala pravidelná předvánoční turné po Japonsku, jejichž osou je adventní koncert v tokijské katedrále.

Vojtěch Jouza (1966) vystudoval hru na hoboj na pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho a na AMU ve třídě prof. J. Mihuleho. V roce 1988 byl členem Mezinárodního mládežnického orchestru Gustava Mahlera, kde pracoval pod vedením Claudia Abbada, Manfreda Honecka, Jamesa Judda a Václava Neumanna. V letech 1989 - 1991 byl členem Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK jako sólohráč na anglický roh a od roku 1992 je hobojistou České filharmonie. 

V roce 1982 založil Pražský barokní soubor, kde působí jako hobojista, umělecký vedoucí a příležitostně také jako dirigent. Takto například provedl s Pražským barokním souborem Lamentace proroka Jeremiáše Jana Dismase Zelenky na festivalu Starý zákon v umění v roce 1995. Jako dirigent také nastudoval řadu děl J. S. Bacha a A. Vivaldiho. V roce 2007 provedl Vojtěch Jouza společně s Pražským barokním souborem a Pražským komorním sborem vlastní rekonstrukci Bachových Markových pašijí v cyklu České filharmonie. V cyklu FOK Stará hudba provedl s těmito ansámbly Bachovo Velikonoční oratorium a Missu Dei Patris Jana Dismase Zelenky.