Hommage a Hotteterre

Sobota/ Saturday 17. 8. 2013 večer ve 20:00/ 8 pm

Malovaný refektář, klášter Želiv
Hommage a Hotteterre (program k výročí 250 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších flétnistů 18. století, Jacquese Martina Hotteterra)
Hotteterre, Gautier, Philidor a další
Ensemble Sporck – Lukáš Vytlačil (zobcová flétna a barokní příčná flétna) | Katalin Ertsey (renesanční loutna a theorba) (Maďarsko/ Velká Británie)

Jacques Martin Hotteterre "le Romain" byl francouzský skladatel, pedagog a interpret, který se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj flétnové literatury, hry na flétnu i samotné flétny jako nástroje. Německý cestovatel Herr von Uffenbach, jenž ho roku 1715 navštívil, popisuje Hotteterrovu výjimečnou hru a nezvykle jemný tvar flétny, kterou si hudebník sám vyrobil. Jeho přezdívka "le Romain" (Říman) vznikla zřejmě v Itálii, kam v mládí podnikl studijní cestu. Později toto označení používal jako pseudonym a pod ním se proslavil nejen jako jeden z nejvěhlasnějších komorních hudebníků na dvoře Ludvíka XIV. a XV., ale získal i mezinárodní pověst jako moderní učitel šlechticů, komponující pro své žáky řadu skladeb.
 
Lukáš Vytlačil (* 1985) vystudoval na konzervatoři nejprve hru na zobcovou a příčnou flétnu, později také dirigování u Jana Valty. V letech 2008 - 2011 absolvoval hru na barokní flétnu u Jany Semerádové na Univerzitě Karlově v Praze. Během studií získal ocenění na několika soutěžích a r. 2007 Cenu Nadace Leoše Janáčka pro nejlepšího absolventa. Zúčastnil se mnoha interpretačních kursů u předních osobností ve hře sólové i v dirigování. Na kursech Rebeccy Stewart se věnuje také zpěvu vokální polyfonie.

Je uměleckým vedoucím Ensemble Sporck a spolupracuje také s dalšími domácími soubory, jako Ensemble Inégal, Musica Florea, či The Czech Ensemble Baroque. Účinkoval na mnoha festivalech (Bach-Tage in Hessen, Haydnovy hudební slavnosti, Hudební festival Znojmo, Festival Ludwiga van Beethovena, Theatrum Kuks, Jihočeský komorní festival atd.) a kromě ČR vystoupil také v Německu, Portugalsku, Gran Canarii, Polsku a Maďarsku. Jako dirigent spolupracoval např. se Severočeskou filharmonií, Orchestrem Fóra mladých, či klavíristou Ivem Kahánkem. Vyučoval hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři v Teplicích (2005 - 2009) a připravoval také vzdělávací projekty pro Pražské jaro (2011) a Českou filharmonii (2012). Je také redaktorem Hudebních rozhledů.

Ensemble Sporck je soubor mladých interpretů, zabývajících se hrou na kopie dobových nástrojů. Jeho cílem je oživovat v nevšedních dramaturgiích hudbu starších slohových období a zároveň jim vdechnout něco z modernosti, kterou měly v době svého vzniku. Proto je součástí práce členů souboru také badatelská činnost. Obsazení se mění podle potřeb studovaného repertoáru. Jméno souboru odkazuje na jednoho z nejvýznamnějších mecenášů barokních Čech, hraběte Františka Antonína Sporcka. Za krátkou dobu své existence se již soubor představil na několika festivalech (Hudební festival Znojmo, Haydnovy hudební slavnosti, Festival Ludwiga van Beethovena) a také připravil edukativní projekt pro cyklus Rozkvět Pražského jara. Od r. 2012 je Ensemble Sporck také rezidenčním souborem festivalu Theatrum Kuks.

Katalin Ertsey pochází z východomaďarského Debrecenu, kde se hře na loutnu začala věnovat ve svých dvanácti letech pod vedením Adama Bálinta. Po ukončení studia biologie na debrecínské universitě byla přijata na Royal College of Music v Londýně, kde vystudovala hru na renesanční loutnu a theorbu ve třídě Jakoba Lindberga. Své umění dále zdokonalovala u Lyndy Sayce, hlavní loutnistky souboru The King’s Consort. 

Coby hráčka na theorbu se Katalin Ertsey zúčastnila projektů jako Monteverdiho Mariánské nešpory (Brandenburg Baroque Soloists), Rebelovy Les élémens (Linden Baroque Orchestra), Händelovo Vzkříšení (London Handel Festival), Monteverdiho Korunovace Poppey  (Benjamin Britten International Opera School) nebo turné po Velké Británii se souborem Zadok Baroque.

Jako loutnistka se představila na sólových recitálech a koncertech loutnových písní v londýnských National Gallery, Dulwich Picture Gallery, Victoria & Albert Museum nebo Shakespeare’s Globe Theatre Education Centre, London City Showcase Festival, dále ve švédském Nyköpingu nebo francouzském Chateau Palayson. Katalin Ertsey je zakládající členkou souboru Tesoro Antico.