Tvář baroka...

Sobota/ Saturday 22.6. 2013 v 18:00/ 6:00 pm

Ambity želivského kláštera | Cloister of the Monastery
Slavnostní zahájení festivalu | Opening ceremony
Představení nové expozice z obrazových sbírek kláštera v ambitu, koncert, recepce | Vernissage of exhibition of painting collection of Zeliv monastery, concert.
Představení uměleckých sbírek kláštera – Martin Šanda, historik umění.
Koncert souboru Musica da Chiesa – Tomáš Najbrt a Jaroslav Konečný.

V hudebním souboru MUSICA DA CHIESA se sešli v roce 2006 dva zkušení hudebníci – multiinstrumentalisté Tomáš Najbrt ( 1951 ) a P.Jaroslav Konečný ( 1961 ). Kromě zájmu o hru na historické a lidové hudební nástroje  oba spojuje ještě touha zprostředkovat širokému okruhu posluchačů bohatství duchovní hudby.
MUSICA DA CHIESA vystupuje především v kostelích, v přirozeném prostředí duchovní hudby. Využívá přitom i zdejší, většinou výbornou akustiku a zároveň inspirující prostory ke shromáždění, modlitbě i umění. Nedílnou složkou vystoupení jsou vysvětlující komentáře a slova zamyšlení. Na závěr mají posluchači možnost si hudební nástroje zblízka prohlédnout i vyzkoušet. Na svém kontě má soubor MUSICA DA CHIESA tři studiová CD, účinkování v rámci adventních pořadů České televize a stovky vystoupení v Čechách a na Moravě. MUSICA DA CHIESA koncertovala také v Německu a opakovaně na Slovensku. Více zde.
 

Tomáš Najbrt
(Renesanční loutna, teorba, barokní kytara, citera,kladívková citera, středověké a chodské dudy,moldánky, hackbrett, niněra, chalumeau,cistra, zpěv)
Vystudoval na pražské Státní konzervatoři hru na klasickou kytaru a kompozici. Po absolutoriu se zabýval různými projekty v oborech staré a lidové hudby, pokračoval v soukromém studiu hry na loutnu v Polsku a Německu a prošel také jazzovou a rockovou praxí. Deset let hrál continuo na teorbu v souboru Musica Antiqua Praha .Teprve další studium na Hochschule für Kirchenmusik v Herfordu ukončilo tuto úspěšnou spolupráci. V Německu Tomáš Najbrt studoval především hru na varhany a na loutnu, kompozici a dirigování. Vyučoval hymnologii na teologické fakultě UK. Je členem souboru Ritornello.

P. Jaroslav Konečný
(Platerspiel, gemshorny, cornamusy, regál, varhanní positiv, portativ, zobcové flétny, varhanní positiv, portativ, zobcové flétny, cortholt, tarabuka, cajon, zpěv)
Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v oboru hoboj a varhany. Působil jako I. hobojista v orchestru Národního a Smetanova divadla v Praze. Komorní hudbě se věnoval v souborech Musica philharmonica pragensis, České dechové kvinteto, Rožmberská kapela a Quartetto Telemann. Po studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a přípravě v pražském Arcibiskupském semináři se stal římskokatolickým knězem. V současné době působí jako farář ve Vlašimi a vikář vlašimského vikariátu. Natočil několik vlastních CD alb.