Zrcadlená tvář

Sobota/ Saturday 17. 8. 2013 odpoledne v 16:00/ 4 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Účinkují: členové Dismanova rozhlasového dětského souboru | Výtvarná spolupráce: Yvone Baalbaki a Tomáš Kypta | Scénář a režijní vedení: Zdena Fleglová
Vstupné dobrovolné.

Na cestě do neobvyklého světa grafika a básníka Bohuslava Reynka (rodáka z Vysočiny - z Petrkova u Havlíčkova Brodu) objevuje šestice dětských hlasů v jeho verších a prozaických textech osobitou zvukomalebnost, dokonce i uhrančivý rytmus...


Bože můj, hořím nadějí,
že věci, které se nedějí,
se stanou,

že přece skončí se výsměšná step,
v které, cest nevida, chodím jak slep
a prahnu:

usnu, a přiletí radost pták,
srdce mi otevře, aniž zvím jak,
a v hněvu

zabije hada v něm, obludu zavěsí,
zčernalou, na haluz ve vlhkém zálesí
zoufání,

v branách duše mé zaskví se stráží,
čekání barvínky slzami svlaží
zpívajíc.
(Bohuslav Reynek - Radost)