Barokní explorace

Barokní explorace & slavnostní zahájení
Sobota 4. 7. 2015 ve 20:00

Kostel Sv. Víta, Svatovítské náměstí, Pelhřimov
Barokní explorace
italské hudební baroko
Monteverdi | Gabrieli | Zieleński
Szczawnicki Chór Kameralny [PL]
Musica Aeterna[SK]
diriguje Agnieszka Żarska
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč


Jan Jakub Monowid – kontratenor, Zoltan Megyesi – tenor,
Marian Kuzl – cink, Radovan Vašina – cink
Ondřej Sokol – barokní trombón, Pavel Novotný – barokní trombón,
Jan Nosek – barokní trombón
barokní orchestr Musica Aeterna Bratislava,
umělecký vedoucí Peter Zajíček
Szczawnicki Chór Kameralny [PL]
diriguje Agnieszka Żarska

Komorní sbor z Polské Szczawnice - Szczawnicki Chór Kameralny vznikl v roce 2006 ze skupiny mladých zpěváků milujících sborový zpěv. Soubor má na repertoáru díla všech období, uskutečňuje originální umělecké a vzdělávací projekty, např Szczawnica 1973 ve spolupráci s polskými skladateli sborové hudby, cyklusk koncertů s varhanami v kostelích Malopolska a v poslední době mezinárodní cyklus Barokní Explorace - kterého je iniciátorem. Barokní explorace jsou uskutečňovány ve spolupráci s předními interprety staré hudby z mnoha evropských zemí. Sbor spolupracuje s orchestry specializovanými na historicky poučenou interpretaci staré hudby . např. Musica Aeterna Bratislava, Musica Florea a s renomovanými sólisty zaměřenými na oratorní a kantátový repertoár. V poslední letech souor provedly na festivalech v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku výběr z kantát J. S. Bacha, Chandoské Anthemy G. F. Haendela, Super flumina Babilonis M. Delalande, díla S. Capricorniua, a díla polských baroknách autorů M.Zieleńského a M.Mielczewského.

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Musica aeterna hrá od roku 1989 na starých nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp. slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru, ktorý bol od roku 1986 organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie, kde pôsobil do roku 2005. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček.
Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, pričom zvlášť treba zdôrazniť dlohoročnú spoluprácu s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej vystúpenia na významných hudobných festivaloch ako napr. Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei Napok Sopron, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Bach-Tage Berlin, Bachfest Lipsko, Dni starej hudby Bratislava, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival Malmö, BHS, na festivaloch v Zagrebe a Varaždíne, na troch umeleckých zájazdoch v USA a ď.

So súborom pravidelne spolupracovali významní špecialisti pre starú hudbu: Christophe Coin, Paul Colléaux, Peter Harvey, Martin Gester, Paul Goodwin, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll.
Z doteraz viac ako 15 CD nahrávok viaceré získali mimoriadne ocenenia, napr. Diapason d´Or roku 1994, 1995 a 2002 za komplet Concerti grossi Georga Muffata, alebo Cannes Classical Awards – Midem 2003 za participáciu na nahrávke Sub olea pacis... od J. D. Zelenku.
Rada Konferencie Biskupov Slovenska udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobitý prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.
Medzinárodná kritika vysoko hodnotí umelecké výsledky súboru, neraz ho zaraďuje medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe.
 

Jan Jakub Monowid vystudoval na Varšavské hudební akademii sólový zpěv u Jerzyho Artyzse. Jan aktivně koncertoval doma i v zahraničí již během studií (Bach, Perholesi, Haendel, Liszt, Britten). V roce 2004 debutoval v roli Ottone v opeře a cenu Jana Kiepura pro nejlepšího zpěváka. Jan se účastnil také pěveckých soiutěží v Luganu a v Bergamu kde získal druhou cenu. Účinkoval mj. na festovalech v Polsku, Německu, Estonsku a ve Francii.


Agniezska Żarska je muzikoložka, sbormistryně, dirigentka a organizátorka kulturních projeků. Vystudovala hudební vědu na Katolické univerzitě v polském Lublinu. Agnizeska je spoluzakladatelkou Szczavnického komorního sboru, iniciátorkou a organizátorkou uměleckých projektů a zakladatelkou a uměleckou ředitelkou mezinárodního festivalu Barokní Explorace. Od roku 2013 je ředitelkou kulturních programů v Szczawnici.

 

Claudio  Monteverdi   (1567-1643) - Deum in adiutorium meum intende!
(Vespro della Beata Vergine - Benátky 1610)

Giovanni Gabrieli (1555-1612) - Canzona I „La spiritata“  Ch. 164

C. Monteverdi Cantate Domino a 6, SV 293

Andrea Gabrieli (c.1532-1585) Canzona Ariosa a 4
(Il Terzo Libro de Ricercari...per ogni sorte di stromenti da tasti-Benátky 1596)

Mikołaj Zieleński (1550?-1615?)  Haec dies a 6, O gloriosa Domina a 5
(Communiones totius anni- Benátky 1610)

Dario Castello (c.1590-1658 ) Sonata decima quinta á 4
(Sonate concertate in stil moderno, libro II-Benátky 1629)
          
Sigismondo D‘ India (1582 –1629) "Intenerite voi lagrime mie",
"Cruda Amarilli" ,  text G.B.Guarini- Il pastor fido
(Il primo libro di musiche da cantar solo),

Girolamo Frescobaldi „Cosi mi disprezzate“, aria di passacaglia
(Primo libro d'arie musicali per cantarsi, Florence 1630)

Giulio  Caccini (1550-1618)  Amarili mia bella
(Le nuove musiche- Florencja1602)
text Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

Giovanni Paolo Cima (c.1570-1622) Sonata á 4
(Concerti ecclesiastici-Mediolan 1610)

C. Monteverdi  Beatus vir a 6   
(Selva morale e spirituale -Wenecja 1640) SV 268

G. Gabrieli Canzona a 5 (Canzoni et sonate-Wenecja 1615) Ch 195           
Giovanni Battista Bassani (c.1647-1716)  Ad arma volate!
(Concerti sacri–Bolonia 1692)
          
Marcin Mielczewski (c.1600-1651)  Benedictio et claritas a 6