Raduj se, nevěsto nesnoubená

Koncert pravoslavné duchovní hudby | Raduj se, nevěsto nesnoubená
Pozor změna data ze soboty na neděli, tj. 13. 7. 2014 ve 20:00
Kostel Narození Panny Marie, premonstrátské opatství Želiv
Duchovní hudba pravoslavné církve
Komorní sbor Oktoich (PL), umělecký vedoucí Grzegorz Cebulski
vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč

Na koncertě zazní pravoslavné zpěvy byzantské, staroruské, středověké, gruzínské, srbské, i díla novodobých autorů, kteří se této oblasti věnovali: P. Česnokova, M. Gachowicze, G. Lwowského a D. Bortňanského. Hlavním motivem koncertu je Mariánský akafist, text ze 6. století, oslavující zvěstování Panny Marie, narození Krista a další novozákonní události.

Název Oktoich znamená doslova osmihlasou liturgickou zpěvní knihu pravoslavné církve – obdobu kancionálu. Sbor, sestávající ze tří prvních tenorů, dvou druhých tenorů, barytonu a tří basů, byl založen v roce 1991. Jeho cílem je uchovávat kontinuitu a tradici pravoslavného zpěvu v Polsku. Soubor nahrál osm CD a řadu televizních programů. Za 20 let činnosti má na kontě stovky koncertů v Polsku i v řadě evropských a ruských měst. Soubor Oktoich je čtyřnásobným vítězem interpretační soutěže Mezinárodního festival pravoslavné hudby v Hajnówce, a patří k nejlepším evropským interpretům pravoslavné hudby vůbec.

Grzegorz Cebulski je školeným duchovním a zároveň hudebníkem a má za sebou rozsáhlou praxi v oboru vokální duchovní hudby. Vystudoval teologické fakulty ve Varšavě a v Moskvě. Od osmdesátých let působí jako dirigent a žalmista různých varšavských pravoslavných kostelů i jako sólista souborů zabývajících se starou hudbou. Grzegorz Cebulski je několikanásobným laureátem dirigentské soutěže Mezinárodního festivalu církevní hudby v Hajnówce. V roce 1997 byl oceněn čestnou medailí Ministerstva kultury Polské republiky a jmenován zasloužilým umělcem.