Ecce Quam Bonum…

Čtvrtek/ Thursday 19. 8. 2011 ve 20:00/ 8:00 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Účinkují lektoři mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium 2011/ Concert of lectors of The International School of Sacred Music Convivium 2011
Nicki Kennedy (UK, soprán), Vincent Rigot (FR, varhany) a další
Vstupné 100 Kč.

 Nicki Kennedy je britská sopranistka. Od roku 1998 vyučuje sólový zpěv na Trinity College of Music v Cambridge. Vedla mistrovské kurzy v Cambridge na Queen’s College a na Broxbornském festivalu. Nicki Kennedy se specializuje na hudbu baroka a klasicismu, na oratorní repertoár a účinkovala jako sólistka s Les Musiciens du Louvre, Konzertchor Darmstadt, Orchestre des Champs-Elysées, Royal Philharmonic Orchestra, Florillegium, Purcell Quartet (Bachovy Janovy pašije, Haendelův Mesiáš, Samson a Saul, Haydnovo Stvoření, Vivaldiho kantáty atd.).

Nicki Kennedy nahrává jako sólistka pro EMI, Deutsche Gramophon, Tactus, Amadeus a další. Více na www.nickikennedy.co.uk. Nicki Kennedy je pravidelnou lektorkou Mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium v České republice.

Vincent Rigot je profesor varhanní hry a skladby na Conservatoire de Metz. Vystudoval varhanní hru a dirigování gregoriánského sboru na Conservatoire de Paris. V roce 1998 byl jmenován hlavním varhaníkem v kostele Saint-Louis des Invalides v Paříži. Roku 1995 obdržel první cenu v regionální improvizační soutěži Ile-de-France. V roce 1996 obdržel hlavní cenu na mezinárodní improvizační soutěži Boellman-Gigout.

Vincent Rigot je laureátem Mezinárodních improvizačních soutěží v Paříži (1997) a Biarritzu (1999), koncertoval mj. v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti (2007), v červnu 2010 účinkoval na festivalu Forfest v Kroměříži. Vincent Rigot je pravidelným lektorem Mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium v České republice.

Více o všech lektorech mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium 2011 zde.