Hudební rozptýlení v klášterním refektáři

Sobota/ Sunday 3. 9. 2011 v 19:30/ 7:30 pm

Malovaný refektář, klášter Želiv
závěrečný koncert/ closing concert
'Kramář Ensemble' a hosté, Igor Františák - klasicistní klarinet, umělecký vedoucí Marek Štryncl
W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. V Kramář - Krommer (skladby mistrů v dobových opisech v klášterním archivu)

Hudba v želivském klášteře koncem 18. století byla samozřejmou součástí návštěv významných osobností světské nebo církevní aristokracie. Při nich zněly skladby soudobých skladatelů, které přiváželi s sebou hudebníci a které potom zůstaly v klášterní sbírce. Nástrojové obsazení v Beethovenově skladbě s přirozenými lesními rohy (hornami) je ukázkou možností tehdejšího hudebního provozu. Mozartova známá skladba Ein Musikalischer Spass (Hudební žert) je vzácným dokladem želivského dobového opisu.

Marek Štryncl

Marek Štryncl vystudoval na konzervatoři v Teplicích violoncello a dirigování a již v době svých studií založil soubor Musica Florea. Musica Florea je dnes jedním z nejlepších evropských komorních orchestrů zaměřených na historicky poučenou interpretaci staré hudby. 

V letech 1994-1995 zastával funkci koncertního mistra v Severočeské filharmonii. Vedle soustavné účasti na mnoha interpretačních kurzech (Chinon, Basel, Mainz, Valtice, Praha) studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für Alte Musik.

Kromě souboru Musica Florea působil v několika českých i zahraničních ansámblech jako Musica Antiqua Praha, Musica Aeterna, Solamente Naturali, Musicalische Compagney, Ensemble Philidor, Ganz Europa se Simonem Standagem, Capella Regia Musicalis, Collegium 1704, Colegium Marianum ad.

Zároveň se aktivně věnuje sólové hře. Je absolventem pražské Hudební fakulty AMU v oboru dirigování. Jako dirigent je zván ke spolupráci s domácími i zahraničními komorními orchestry a symfonickými tělesy. Jeho repertoár zahrnuje jak díla starých mistrů, tak veškerý potenciál romantického a soudobého hudebního odkazu.

 

Vojtěch Semerád vystudoval violu na pražské konzervatoři ve třídě Karla Doležala. Po absolutoriu sbormistrovství (se specializací na duchovní hudbu) na Univerzitě Karlově v Praze, pokračoval v magisterském studiu hry na barokní housle u Franka Fernandez na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse v Paříži. Jako člen souboru Collegium Marianum hrál pod vedením Andrew Parrotta, Simona Standage, Chiary Banchini, Antona Stecka a dalších. Podílí se též na hudebně dramatických projektech se specializací na francouzské barokní divadlo (kde spolupracuje mj. s choreografem Jean-Marc Piquemalem, Benjaminem Lazarem a Jeanem-Denisem Monory).

 

Igor Františák (klasicistní klarinet) vystudoval v letech 1989 – 1995  na konzervatoři v Ostravě v klarinetové třídě doc.Valtra Vítka, u něhož pokračoval na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity. Během studií byl opakovaně stipendistou nadace Český hudební fond. V roce 2001 získal vládní stipendium na Norwegian Academy of Music, kde pracoval pod vedením Prof.Hanse Christiana Braeina. Jako sólista vystupoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Janáčkovým komorním orchestrem, Ensemble Ameropa, Camerata Janáček, Brněnskými komorními sólisty, Musici boemi, Wihanovým kvartetem, Wallingerovým kvartetem, Talichovým kvartetem, Kubínovým kvartetem, Gideon triem a dalšími.
V roce 1999 natočil v tomto obsazení CD – Trygve Madsen - live pro norské vydavatelství MTG, v roce 2000 CD – Stadlerovo klarinetové kvarteto a v roce 2006 Stadler Clarinet Quartet - live. Rovněž je zakládajícím členem komorního souboru Ensemble Moravia, s nímž pro slovenské vydavatelství Slovart natočil CD – Komorní skladby Bohuslava Martinů a v roce 2007 u vydavatelství PRO records CD se skladbami pro klarinet a klavír A. Berga, J. Brahmse, P. Hindemitha a R. Schumanna.

Pravidelně je zván na mezinárodní festival soudobé hudby Ostrava Days, kde vedle sólových vystoupení vede semináře zaměřené na teorii interpretace moderní hudby a speciální techniky klarinetové hry. Premiéroval řadu skladeb jak sólového, tak komorního repertoáru, z nichž některé jsou mu věnovány (Aleš Pavlorek, CD – Klarinet v komorní hudbě). V letech 2001 – 2003 vyučoval jako lektor na mezinárodních hudebních kurzech Ameropa v Praze. Od roku 2002 je každoročně spolupořadatelem a lektorem Mezinárodních interpretačních kurzů na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. V současnosti, vedle aktivní koncertní činnosti, působí jako odborný asistent hry na klarinet a komorní hry na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity.