O Sacrum Convivium

Sobota/ Saturday 20. 8. 2011 v 19:30/ 19:30 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Závěrečný koncert mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium 2011/ Final concert of The International School of Sacred Music Convivium 2011
Umělečtí vedoucí Stanislav Předota (ČR), Thilo Hirsch (Švýcarsko), Haig Utidjian (UK/Arménie), Marek Valášek (ČR), Thierry François (FR), Nicki Kennedy (UK), Barbora Baranová (ČR), Veronika Hoeslová (ČR), Vincent Rigot (FR)
Vstupné 100 Kč.

Od 13. do 21. 8. 2011 proběhne v želivském klášteře již 8. ročník mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium.

Convivium je určeno zpěvákům, sbormistrům a varhaníkům se zájmem o aktivní provozování duchovní hudby. Convivium je zaměřeno na pokročilé neprofesionální hudebníky, ale i na studenty profesionálních hudebních oborů. Smyslem Convivia je rozšířit povědomí o podstatě a uplatnění duchovní hudby v církvi i mimo církev, podpořit zkušenost s jejím prováděním v autentickém prostředí a vytvořit příležitost pro setkání lidí s podobnými zájmy.

Pořadatelem Convivia je Společnost pro duchovní hudbu. V letošním roce je spolupořadatelem i Kanonie premonstrátů v Želivě.

Podrobněji o Conviviu na vlastních webových stránkách.