Toccata prima

Pátek/ Friday 15. 7. 2011 ve 20:00/ 8:00 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Varhanní recitál/ Organ recital of Lukáš Vendl (CZ)
J. J. Froberger, G. Muffat, Ch. Erbach, G. Böhm a další
V ceně vstupenky 150 Kč je zahrnuta mimořádná večerní prohlídka kláštera s výkladem.

Lukáš Vendl

Lukáš Vendl absolvoval obor varhany v roce 2003 u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela, Davida Titteringtona) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho doktorandského studia na HAMU je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Lukáš Vendl získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích (Georg Muffat Orgelwettbewerb 2002, Schlägl, Rakousko).

Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi. Vyučuje na Pedagogické fakultě UK – Collegiu Marianum v rámci oboru Sbormistrovství chrámové hudby. Je vyhledávaným doprovazečem a hráčem continua. Věnuje se také hře na cembalo a autentické interpretaci „staré hudby“. Působí pravidelně na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě, v r. 2007 se podílel na kurzech duchovní hudby Convivium v Želivi.

V rámci souboru Collegium Marianum se podílel na řadě projektů pod vedením významných osobností (např. provedení oratoria A. Caldary – Maddalena ai piedi di Cristo / Chiara Bancchini & Collegium Marianum), sám také v letech 2001 a 2002 řídil nastudování a reprízy novodobé premiéry piaristické školské hry Amoris divini dilectio, které bylo uvedeno na festivalu Letní slavnosti staré hudby jako doprovodný program k výstavě Sláva barokní Čechie.

V současné době je uměleckým vedoucím instrumentálního souboru Harmonia delectabilis a komorního vokálního souboru Ensemble Guillaume a spolupracuje dalšími. Zabývá se především autentickou interpretací hudby autorů 16. – 18. století. Z posledních aktivit stojí za zmínku realizace koncertu ze skladeb Želivského archivu konaný v Želivském opatství pro festival Svatováclavské slavnosti 2007 a novodobá premiéra  kantát a oratorií z želivského archivu na festivalu Želivské kulturní léto 2010.