Toccata seconda

Pátek/ Friday 22. 7. 2011 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Petr Žák
Varhanní recitál/ Organ recital of Petr Žák (CZ)
G. Frescobaldi, D. Zipoli, G. Muffat a další
V ceně vstupenky 150 Kč je zahrnuta mimořádná večerní prohlídka kláštera s výkladem.

Petr Žák studoval varhany a sbormistrovství na konzervatoři v Opavě (prof. Martina Kolářová) a v Českých Budějovicích (prof. Jitka Chalopuková) a na Týnské vyšší škole v Praze (prof. Michal Novenko). Od roku 1997 je varhaníkem a sbormistrem na kůru opatského kostela v Želivě. Zakládající sbormistr chrámového sboru a gregoriánské scholy v Želivě, spolupráce se Stamicovým komorním orchestrem (jako sólový zpěvák bas). Zakladatel a vedoucí scholy ve farnosti Bernartice. Sbormistr městského mužského pěveckého sboru Záboj v Pelhřimově. Pravidelné sólové varhanní koncerty (Želivské kulturní léto, Kulturní léto v Heřmanově Městci atd.). Od roku 2001 vyučuje na ZUŠ Pelhřimov obory hra na klavír, varhany a sólový zpěv.