Guillame de Machaut - Hudba doby Karla IV.

Sobota/ Saturday 7. 7. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí David Eben | Hana Blažíková – zpěv a gotická harfa
(G. de Machaut, F. Landini, Giovanni da Cascia)
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.

Guillaume de Machaut je předním představitelem polyfonního stylu, označovaného jako Ars nova. Z hlediska české historie je zajímavostí, že krátce působil jako sekretář na dvoře krále Jana Lucemburského. Snad nejznámějším Machautovým dílem je slavná polyfonní Messe de Nostre Dame. Její mystický náboj přenese posluchače do prostředí remešské katedrály, pro niž byla tato mariánská mše napsána... V dvorském prostředí se Machaut pohyboval i po smrti krále Jana v roce 1346, kde byl vyhledávaným společníkem pro svůj vytříbený vkus a intelektuální duchaplnost. Jeho rozsáhlé vlastnoručně utříděné hudební dílo dnes řadíme k základním kamenům pozdně středověkého stylu „ars nova“.


Soubor Schola Gregoriana Pragensis není třeba české veřejnosti představovat. Řadí se mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie.


David Eben od roku 1993 působí v Ústavu hudební vědy na Karlově univerzitě, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií. V září roku 2008 se stal profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě v Lucernu. Pravidelně vede letní kursy teorie a praxe gregoriánského chorálu. Spolupracuje taktéž dlouhodobě s Českým rozhlasem na tvorbě pořadů o gregoriánském chorálu (Historie tónu, cyklus Liturgický rok v gregoriánském chorálu).


Hana Blažíková byla po studiu na hudebním gymnáziu J. Nerudy přijata na Pražskou konzervatoř, kde v r. 2002 absolvovala u prof. Jiřího Kotouče. Věnuje se převážně interpretaci středověké, renesanční a barokní hudby. Spolupracuje se soubory českými – např: Capella Regia Praha, Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, aj. – i zahraničními: Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, aj. Hana Blažíková vystoupila na želivském festivalu jako sólistka i v roce 2011.