Hudební obětina - slavnostní zakončení festivalu - Světová premiéra!

Sobota/ Saturday 25. 8. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Hudební obětina ... 'DO-UT-ES'
Ensemble Arcimboldo (Švýcarsko), umělecký vedoucí Thilo Hirsch.
Známé dílo Johanna Sebastiana Bacha a jeho reflexe z pera soudobého švýcarského skladatele Erika Oña.
Vstupné na koncert 100 Kč/ sleva 80 Kč.

"Všechny tři skladby, které pro projekt chystám (Rätselkanon I*, Rätselkanon II a delší skladba Do-ut-des) jsou odvozeny od Hudební obětiny a založeny na Bachových kompozičních postupech. V tradičních enigmatických kánonech musíme nejdříve hádanku vyřešit, abychom byli schopni dílo zahrát. Pokud hádanku hudebníci vyřeší, skladba zazní jako normální kánon" (Erik Oña).
Historka o návštěvě Johanna Sebastiana Bacha u Fridricha II. Velikého na jeho zámku v Sanssouci, kde král vyzval Bach k improvizaci šestihlasé fugy na jím navržené "thema regium", je všeobecně známá. J. S. Bach okamžitě rozpoznal, že takto složité téma je ke spontánní improvizaci nevhodné a pohotově zvolil téma jiné. Po svém návratu do Lipska však královu žádost splnil a zkomponoval „Hudební obětinu“, kterou také Fridrichovi věnoval.

Proč zvolil název „Hudební obětina“ není známo. Chtěl Bach takto poctít krále, který hrál skvěle na flétnu? Nebo to měla být narážka na „chyták“, který Fridrich Veliký na Bacha vymyslel, a jehož „obětí“ se skladatel měl stát? Anebo zde sehrálo roli, že J.S. Bach za své vystoupení v Sanssouci ani za svou kompozici nedostal žádný honorář?

Princip „oběti“ se vyjadřuje v latině slovy „do ut des“, což by se dalo přeložit jako „dej, aby ti bylo dáno“. Do-ut-des z hudebního hlediska, můžeme dekódovat jako solmizační slabiky (c-c-des). V Hudební obětině J. S. Bacha se tento melodický postup vyskytuje hned několikrát (např. v basovém hlasu Kánonu perpetuum).  Zadáním kompozice na téma „Do-ut-des“ Eriku Oña chce Ensemble Arcimboldo dále sledovat tuto tajuplnou stopu a postavit Hudební obětinu J. S. Bacha vedle současné kompozice, která zpracovává stejný hudební materiál v jiném kontextu. Dialog dvou nově vytvořených „hádankových kánonů“ by pak měl celý program uzavřít do zcela nově vyznívajícího celku.

Ensemble arcimboldo, Basel (Švýcarsko) založil roku 1991 Thilo Hirsch. Tvorba renesančního malíře a prvního „surrealisty“ Giuseppe Arcimbolda, který se proslavil především svými „ovocnými“ a „květinovými“ portréty, odráží základní ideu souboru: prolnutí různých elementů a jejich spojení k vytvoření nového, překvapivého celku. Úspěch tohoto konceptu dokazuje mnoho produkcí, uvedených od roku 1991, řada pozvání od nejrůznějších evropských festivalů (např. Festival Atlantico/ Madeira, Barockfest Münster (Stadttheater Münster), festival Fränkischer Sommer, Telemann-Festival/ Magdeburg, Ekhof-Festival/Gotha) i skvělé recenze. Členové souboru studovali na renomovaných institutech jako Schola cantorum basiliensis (Basel, Švýcarsko) nebo Královská konzervatoř v Haagu (Holandsko). Ensemble arcimboldo má na svém kontě řadu CD nahrávek: 2005 "Musik aus Schweizer Klöstern mit Tromba marina" (pro tento projekt zadal ensemble arcimboldo Michaelu Bürginovi (*1969) kompoziční zakázku), 2007 SACD s tzv. Messe von Muri od Valentina Rathgebera, kterou znovuobjevil Thilo Hirsch (vydavatelství audite). 2010 bylo publikováno CD „La musique de la Grande Écurie & des Gardes Suisses“ (musiques suisses v koprodukci se švýcarským rádiem DRS2).

Thilo Hirsch vystudoval na Schole Cantorum Basiliensis violu da gamba u Christopha Coina a zpěv u Richarda Levitta a Kurta Widmera. Od roku 1991 je umělecký vedoucí ensemblu arcimboldo, se kterým se podílel na řadě koncertů, nahrávek pro rozhlas a CD produkcí. 1996 založil Thilo Hirsch divadelní soubor TEATRO ARCIMBOLDO, o jehož úspěchu svědčí řada pozvání na festivaly i nadšené kritiky. Jeho zájem o vzácné smyčcové nástroje, vedle k výzkumu hry na nástroj zvaný tromba marina. Stal se tak jedním z mála expertů pro tento neobyčejný, v baroku velmi rozšířený nástroj.

V letech 2007 až 2009 byl vedoucím výzkumného projektu Národního fondu, který realizovala Schola cantorum basiliensis pod názvem “La Grande Écurie – výzkum a rekonstrukce nástrojů a jejich repertoáru na dvoře Ludvíka XIV. a XV.” (www.rimab.ch). Od roku 2011 pracuje na výzkumném projektu Scholy cantorum týkajícím se transformace smyčcových nástrojů v 16. století.

Thilo Hirsch je také žádaným hráčem, spolupracuje s mnoha mezinárodními soubory na koncertech i rozhlasových nahrávkách a CD produkcích. Koncertoval po celé Evropě, ale i v severní Africe a v Severní i Jižní Americe.

Koncert se koná za podpory nadace Pro Helvetica.