Pocta želivským varhanám

Sobota/ Saturday 4. 8. 2012 ve 20:00/ 8 pm

Kostel Narození Panny Marie, klášter Želiv
Petr Žák
Varhanní recitál/ Organ recital of Petr Žák (CZ)
D. Zipoli, G. Muffat a další autoři 17. - 18. století
Vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč.

Chórové varhany v kostele Narození Panny Marie v Želivě  z roku 1734 od Bohumíra Hälbiga mladšího nesou patinu neporušenosti již od 18. století. Barevnost rejstříků a samotné ladění varhan okouzlí každého posluchače.

Petr Žák studoval varhany a sbormistrovství na konzervatoři v Opavě (prof. Martina Kolářová) a v Českých Budějovicích (prof. Jitka Chalopuková) a na Týnské vyšší škole v Praze (prof. Michal Novenko). Od roku 1997 je varhaníkem a sbormistrem na kůru opatského kostela v Želivě. Zakládající sbormistr chrámového sboru a gregoriánské scholy v Želivě, spolupráce se Stamicovým komorním orchestrem (jako sólový zpěvák bas). Zakladatel a vedoucí scholy ve farnosti Bernartice. Sbormistr městského mužského pěveckého sboru Záboj v Pelhřimově. Pravidelné sólové varhanní koncerty (Želivské kulturní léto, Kulturní léto v Heřmanově Městci atd.). Od roku 2001 vyučuje na ZUŠ Pelhřimov obory hra na klavír, varhany a sólový zpěv.