Čestnou záštitu nad 6. ročníkem festivalu Musica Figurata převzali opat želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek a europoslanec Pavel Svoboda.

 

Milí hosté,

Festival duchovního umění Musica Figurata, který se letos koná v Klášteře premonstrátů Želiv, v Pelhřimově a ve Žďáru nad Sázavou, si za šest let existence vybudoval renomé významné události kulturní sezony. Letošní ročník 4. července slavnostně zahájíme netradičně v pelhřimovském kostele Sv. Víta. Hudební představení souborů Musica Aeterna Bratislava a Szczawnicky Chór Kameralny [PL] s předními umělci z několika evropských zemí má název Barokní Explorace. Koncert proběhne díky přispění Visegradských fondů.
I v letošním roce se festival Musica Figurata podívá do Žďáru nad Sázavou, kde  budeme opět hudebně spolupracovat s festivalem Korespondance, pořádaným centrem choreografického rozvoje SE.S.TA.

V letošním roce provádíme generální opravu opatského kostel Narození Panny Marie v Želivě. Obdrželi jsme dotaci v rámci Integrovaného operačního programu z EU, která je poskytována jen národním kulturním památkám. V rámci teto opravy se náš kostel v novém roce zaskví opravenými chórovými tak kůrovými varhanami, opraveným stropem s výmalbou z doby Santniho, restaurovaným oltáři a veškerým mobiliářem. Znamená to, že v letošním sezóně výjimečně nebudou koncerty v Kostele Narození Panny Marie v Želivě. Ale v roce 2016 již budeme pořádat koncerty v krásně opraveném kostele.

Na letní podvečery je připravena řada pozoruhodných koncertů. Na náš festival se opět vrací Musica Florea, která 18. července na zámku ve Žďáru nad Sázavou provede kantáty J. S. Bacha s mladou vynikající sólistkou Lucií Rozsnyó. Poprvé se na našem festivalu představí česko-lotyšský sobour Eisenberg Ensemble, s Beethovenovými smyčcovými kvartety. Mimořádnou událostí bude koncert navazující na Pouť smíření v Želivském klášteře. V podání vokálního souboru Alitea z Kyjeva vyslechneme pravoslavnou hudbu z Ukrajiny 17. - 18. století, a 17. srpna se opět setkáme s Dismanovým dětským rozhlasovým souborem.

Není pochyb, že Musica Figurata 2015 i za letošních ztížených podmínek přinese mimořádné umělecké zážitky, navíc umocněné výjimečným prostředím historických prostorů želivského kláštera. Festival tuto národní kulturní památku, ve které byl v minulosti zřízen internační tábor pro kněze a řeholníky a následně psychiatrická léčebna, otevírá veřejnosti a vrací jí původní kulturní život.


Těšíme se s Vámi na shledanou v létě 2015,

Společnost pro duchovní hudbu a Kanonie premonstrátů Želiv

 

Děkujeme Zdence Zymákové za poskytnutí perokresby Santiniho kostela v Želivě.

Novinky

Světlo nestvořené

08.08.2015 20:15
Světlo nestvořené Sobota 8. 8. | ve 20:15 (pozor změna času!) Klášter Želiv – ambity (pozor změna místa!) Alitea (Ukrajina) | Žana Gončarenko, umělecká vedoucí Duchovní hudba kyjevských chrámů. Beseda s umělci po večerním koncertě. Tlumočení zajištěno. vstupné 100 Kč/ sleva 80 Kč Koncert se koná pod záštitou doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP.